HEIKAYMUSIC

HEIKAYMUSIC 2

Heidi og Kay Wächter hadde for det meste kirker fra alle denominasjoner som oppdragsgivere. Derfor har nesten alle sangene et kristent budskap, som peker på at Jesus er verdens frelser. Her kommer du med tiden til å finne musikk for barn, ungdom og voksne. Noter, lydspor, filmer, instrumentaler, pop, soul, gospel og jazz,- litt av alt. Mainstream og moderne uttrykk preget til enhver tid musikken de lagde. Kos deg med musikken og reproduser den gjerne!

Irish blessing

Kay Wächter har laget denne velsignelsessangen og Heidi Annett Wächter synger. Bruk og del sangen. Vi gir deg alt du trenger for å få det til: noter, playback, film, tekst mm.

Happy and Free

Her viser Kay Wächter noen av de fine time lapse-videoene han har laget. Musikken bak er også helt ny og selvlaget av Kay Wächter

Du (Gud) vender sorgen om til glede

Dette proklamerer denne teksten fra Kay og Heidi Annett Wächter med musikk fra Kay Wächter. Inspirasjonen er fra Salme 30 i Bibelen, og da må det være sant. La oss proklamere dette inn i den situasjonen vi står i og forvandle vår verden til det bedre. Bruk og del sangen. Vi gir deg alt du trenger for å få det til: noter, playback, film, tekst mm.

We lift him up

Vi løfter Jesus opp, er budskapet i denne sangen. Den ble laget til jubileumsutgaven av „Chormappe“ som kom ut i 2020. Vi sender gjerne noter og playback. Tekst: Kay og Heidi Annett Wächter, musikk: Kay Wächter

United We Stand

Denne sangen betoner viktigheten av å stå sammen for å hjelpe hverandre. Sangen var i sangheftet til  Gospelday 2017  og i den tyske „Chormappe 2016“ . Bruk og del sangen! Vi sender gjerne noter og playback. Tekst: Peter Eltermann, musikk: Kay Wächter